Wie iets wil weten over D66 Amsterdam, kan informatie vinden op de website, maar ook op Twitter, Facebook en LinkedIn. En in de AmsterdamMail, die regelmatig in de mailbox ‘valt’.

Waarom ook nog De Nieuwe Olifant, als er al zoveel andere mogelijkheden zijn? Omdat wij een digitaal platform willen bieden aan de leden van D66 Amsterdam en aan de kennis- en themagroepengroepen, de Permanente Programma Commissie, de bestuurders en de politici van de centrale stad en de stadsdelen, waarop zij meningen, ideeën en reportages kunnen uitwisselen om zo D66 Amsterdam te helpen haar koers op de langere termijn te ontwikkelen.

De Nieuwe Olifant stapt in de voetsporen van zijn/haar voorgangers: De Democraat, De Amsterdamse Democraat, en d’Oliphant, en De Olifant waarvan de geprinte versie tot 2007 het levenslicht zag. De Olifant verscheen daarna nog wel in digitale vorm, maar maakte tenslotte definitief plaats voor de AmsterdamMail.

De AmsterdamMail is een nieuwsbrief, die de leden van D66 Amsterdam informeert over voorgenomen evenementen, plenaire vergaderingen en andere actuele zaken. De Nieuwe Olifant is dat uitdrukkelijk niet. Die is opiniërend en gericht op uitwisseling en debat. Autonoom, kritisch, liefst een beetje stout, met gevoel voor humor en prikkelende columns. Formele opdrachtgevers zijn de leden van D66 Amsterdam.

Aan wat voor onderwerpen wordt aandacht besteed?

 • aan actuele politieke vraagstukken die van invloed kunnen zijn op de inhoud van nog te ontwikkelen verkiezingsprogramma’s, en aan:
 • discussies over actuele onderwerpen die spelen in de partij
 • vraagstukken die Amsterdam raken, maar spelen in de provincie Noord Holland, de G7, de rest van Nederland en Europa
 • zogenaamde ‘Déja vu’s’, onderwerpen die al eerder hebben gespeeld en gerelateerd zijn aan standpunten die nu worden ingenomen
 • onderwerpen die niet in het Jubileumboek worden behandeld, maar wel interessant zijn
 • interviews met mensen die een belangrijke rol voor Amsterdam speelden of spelen

De plannen voor het ontwikkelen van De Nieuwe Olifant zijn al ruim een jaar oud. Ze werden enthousiast ontvangen en goedgekeurd op de Algemene Afdelingsvergadering van 7 april 2019. Veel leuke en instemmende reacties. De realiteit was wat weerbarstig. Redactieleden van het eerste uur Peter Jasperse en Tim van der Rijken moesten in verband met hun werk afzien van verdere medewerking. En nu ziet ook  Quirijn Bongaerts zich genoodzaakt om zich terug te trekken, omdat hij sinds kort geen Amsterdammer meer is. Wij zijn deze pionieren van het eerste uur veel dank verschuldigd.

De huidige redactie bestaat uit Lennart Freud, Hein Koster en Sandra de Vries. Bob Hardus is binnen de redactie eindverantwoordelijk voor het digitale concept van De Nieuwe Olifant, de vormgeving en de beeldredactie.

Om dit team te versterken, zijn we zijn hard op zoek naar Amsterdamse D66 leden, die zitting willen nemen in de redactie of incidenteel bijdragen willen leveren. Vooral ook naar een redactiesecretaris, die de redactievergaderingen voorbereidt en notuleert, kopij persklaar maakt en contacten onderhoudt met de afdelingen van de aan Amsterdam grenzende gemeenten, of met vertegenwoordigers van de G7, de provincie, het Landelijk Bureau, de redactie van Idee enz. En… naar een of meerdere cartoonisten!

Dit eerste nummer van De Nieuwe Olifant is een proefnummer met ‘Kleur’ als leidend thema. Wie wil reageren op de inhoud, een discussie wil voeren, voorstellen wil doen voor te behandelen onderwerpen en thema’s, of kritische kanttekeningen wil maken bij dit nul-nummer, kan dat doen via de comment sectie hier beneden.

Wij horen dat alles graag.

3 Comments
 1. Wat een prachtige start van De Nieuwe Olifant, complimenten!
  Kleine correctie voor de historici onder ons: de ‘oude’ Olifant is tot 2007 op papier verschenen.

 2. Gefeliciteerd aan de redactie en D66 Amsterdam met de wedergeboorte van de Olifant!

  Mijn broer, Felix, heeft jarenlang in de redactie gezeten in de jaren tachtig, meen ik.

  Sander van Ooijen, die ik nog kende van het Barlaeus Gymnasium, maakte toen de cartoons; voor het 50-jaarboek hebben we hem nog weten te traceren in het buitenland.

  Misschien een leuk idee om in elke Olifant een herplaatsing van een spraakmakend artikel uit vervlogen tijden te doen? Bijv. interviews met Hans van Mierlo, René van Veen (ja, van de Award) of Jet de Bussy (ja, die van de Penning).

  Deze herplaatsingen zijn dan later terug te lezen onder een nieuwe knop ‘Historie’.

  Zomaar een ideetje…. :).

  Nogmaals veel succes!

Leave a Reply

Your email address will not be published.