Pampus

In dit eerste echte officiële nummer van De Nieuwe Olifant staat het thema Pampus centraal. Niet verwonderlijk in een periode waarin het coronavirus het dagelijkse leven op zijn kop zet. Pampus staat hierbij zowel symbool voor de bescherming die het bood als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, als voor de horde waarvoor schepen moesten wachten om Amsterdam te bereiken.

In hoeverre zorgt dat virus ervoor dat Amsterdam en zijn inwoners ‘voor Pampus liggen’? Hoe kunnen de stad en de Amsterdammers weer opkrabbelen? En hoe kunnen ze sterker uit de strijd komen? Dat zijn vragen die in dit nummer aan de orde komen. Maar ook wordt in de rubriek ‘De Olifant in de porseleinkast’, stilgestaan bij de van oorsprong Amerikaanse Black Lives Matter beweging die ook Amsterdam niet onberoerd laat. En wordt weer aandacht besteed aan een stadsdeel; dit keer is dat Zuidoost.

Wij danken De Jonge Democraten, de Permanente Programmacommissie, Jeroen Mirck en Erik Schmit voor hun kritische, beschouwende en inspirerende bijdragen. Wie wil reageren op de stukken in deze Nieuwe Olifant kan dat doen via het reactieveld onder de stukken. Wie zelf een stuk wil schrijven, een visuele bijdrage wil leveren of een podcast wil samenstellen, kan dat eveneens kenbaar maken door ons te mailen op d66dno@gmail.com.

De allereerste uitgave van De Nieuwe Olifant was een ‘proefballon’. De tweede een speciale uitgave over het leven van Amsterdamse D66-igers na de invoering van de lockdown.

Maar nu wordt het menens, al zijn we er nog niet helemaal.

De redactie, die tot voor kort bestond uit Lennart Freud, Bob Hardus, Hein Koster en Sandra de Vries is intussen uitgebreid met Veerle Nicolai en Cato van Schaik. Wij heten hen van harte welkom. Maar… we zijn er nog niet. We missen nog een redactiesecretaris en cartoonisten en invallers voor de huidige redactieleden. Werk en Olifant zijn niet altijd goed te combineren. Om de continuïteit te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat we een beroep kunnen doen op enkele interim-redacteuren.

En tenslotte iets heel anders: wij zijn op zoek naar een geschikte en niet te dure ruimte om podcasts te kunnen maken. Suggesties zijn welkom.

Veel leesplezier en wij kijken uit naar jullie inhoudelijke reacties!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.