Namens het bestuur van D66 Amsterdam heet ik jullie welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Een nieuw decennium ligt voor ons. Ik ben dan ook blij dat nieuw-west ons weer heeft uitgenodigd. Volgend jaar in Zuid-Zuid-Oost ? [gelach en gejuich]

We gaan terug kijken en vieren:

Als eerste wil ik Doen66 bedanken voor hun kerstactie. Wat een succes! Echt alle leden hebben gedoneerd en maar liefst 12946 kerstpakketten zijn uitgedeeld aan hen die dat nodig hebben in Amsterdam. [applaus]

Na het vastlopen van alle ICT systemen, wie herinnert zich niet het erfpacht-site debacle waardoor het college viel in 2020, is Amsterdam eindelijk klaar voor de digitale toekomst. En dankzij het initiatief van de thema afdeling onderwijs, kunnen ook laaggeletterden, nieuwkomers en ouderen hierin meekomen. En alle communicatie is in normale taal. In 020 en bij D66.

Maar meekomen is ook letterlijk: De mobiliteit is verbeterd, en het centrum is autovrij.  En de kades zijn af!  Mobiliteit voor iedereen. Blind en doof kun je door heel Amsterdam rollen. En dankzij het open deur beleid, komen ook 70+ers gewoon weer de club in. Een oordeelvrije uitgaansstad!

De hoofdstedelijke arrogantie is echt verdwenen

Vroeger oordeelden we. Maar de hoofdstedelijke arrogantie is echt verdwenen. Door de lightrailverbinding met het noorden en zuiden is Amsterdam van ons allemaal. En ook intern:  Noord is inmiddels door de 3e  fietstunnel nog meer verbonden. En voor verbinding hebben ook de oost-west metro verbindingen gezorgd. Omdat openbaar vervoer betaald wordt naar inkomen, is iedereen vrij. Om naar de voedselbank te gaan, om naar D66 activiteiten te komen of om voor een stadgenoot te zorgen in het programma ‘’020 Zorgt’’.

Maar er waren ook onderwijs-initiatieven: Door de koppeling van belonen en wonen voor leraren, en samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven, is het lerarentekort verdwenen. Geen school in Amsterdam hoeft meer dicht. En intern:  De Masterclass heet geen Masterclass meer. Want onderwijs en deelname is voor iedereen.

Een ook: eindelijk! Het mannenquotum voor D66! [applaus]

De verkiezingen komen eraan. En het wordt tijd voor een nieuw geluid. Minder met activisme en kennis, maar wel met meer warmte. Want toen we twaalf jaar geleden gehalveerd werden, had niemand gedacht dat we zouden herrijzen. Maar met de hoofdthema’s zorg, onderwijs, wonen en veiligheid hebben we ons weer op de kaart gezet. En hebben we die leraar, agent en verpleegkundige echt kunnen bereiken. Waarbij we  de klassieke thema’s zoals diversiteit/inclusiviteit en milieu/klimaat, hebben laten terugkeren in die hoofdthema’s.

Door de lightrailverbinding met het noorden en zuiden is Amsterdam van ons allemaal.

Tot slot wil ik de adviescommissie bedanken. Zij hebben ervoor gezorgd dat in iedere sollicitatie of selectie, de factor ‘’brengt diversiteit’’ formeel meegewogen wordt in beslissingen. En dat bestuurders kunnen worden afgerekend op hun bijdrage aan diversiteit/inclusiviteit.

Dit heeft ertoe geleid dat behalve mensen uit de LHBTQI+ gemeenschap, people of colour en vrouwen, ook weer de oude blanke academisch opgeleide heterosexuele cisgender man een kans maakt. Want een diverser en inclusiever D66, dat kan ons alleen maar sterker maken!

Dit wordt het  jaar waarin we van diversiteit en inclusiviteit echt werk gaan maken. Ik wens jullie alle goeds toe voor 2040!  [ovatie]

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.